Seagrid
News > Arendalsuka 2016 > Hva er Arendalsuka?


Hva er Arendalsuka?

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. GRID-Arendal er involvert som arrangør av en rekke kilma og miljøfoksuerte eventer, sammen med partnere som UNEP, Hold Norge Rent og Klima og FN-Sambandet. 

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke demokratiet. 

 

I Media

Ryddeaksjon under vann
I samarbeid med Arendal Undervannsklubb og Havforskningsinstituttet arrangerte GRID-Arendal og Hold Norge Rent en dykkeaksjon.
Løftet plastikksøppel opp til debatt
Plast i havet fikk stor oppmerksomhet av både klima- og miljøministeren og de grønne vaktbikkjene på Stortinget.
Den globale kampen mot marin forsøpling
17. august, kl 11:00-12:30 Teltscenen (fergekaia ved Tyholmen hotell)

Blog


Om GRID-Arendal


GRID-Arendal Public Events