Seagrid
News > Internasjonale Dager 2016 > Hva er Internasjonale ...


Hva er Internasjonale Dager?

Internasjonale dager er viktig for å integrere læring, oppdagelse og gi en følelse av fellesskap. Vi setter fokus på det globale perspektivet og det interkulturelle klimaet i byen vår. Innbyggerne inspireres til å engasjere seg i aktiviteter som utvikler lederskap og fremmer sosialt og moralsk ansvar. Gjennom å knytte det globale og lokale kan vi sammen skape et økt samfunnsengasjement.
Om GRID-Arendal